Arshia Sari Aslani
از on 27 دی, 1396
136 مشاهده
آیا میدانستید که حلزون می تواند سه سال بخوابد.
آیا میدانستید که اگر جمعیت چین در یک صف مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد.
آیا میدانستید که خطوط هوایی آمریکا با کم کردن فقط یک زیتون از سالاد هر مسافر در سال 1987 توانست 40 هزار دلار صرفه جویی کند.
آیا میدانستید که ملت آمریکا بطور میانگین روزانه 73 هزار مترمربع پیتزا می خورند.
پست شده در: خبری