Arshia Sari Aslani
از on 9 دی, 1396
55 مشاهده
در سه حالت میتونی برای "دیگران" مهم باشی:
1.خوشگل باشی
2.پولدار یا مشهور باشی
3.بمیری.
پست شده در: برای مطالعه زندگی