9 دی, 1396 از
یه دوس دختر دارم انقــــــــــــــــــــــــدر خوشگله که حس میکنـــــــــــم
ســـــــر کـــــــــارم گذاشتـــــه .... منـــــــــــم میخوام باهـــــــــــاش کــــــــــات کنم :-/ :)!!!