19 دی, 1395 از
✔️مشــــــــــــتے✔️
✘✘تیــــــــــــریـــــــــــپ لاتــــــــــــے رو کـــــــــــــہ با مــــــــــــوچیــــــــــــن بر نمـــــــیـــدارن✘✘
اره فــــــدات شــــــم♚
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند