عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
0.712136001352653851_jazzaab_ir
(آنلاین)

پسرسیزدهی

زندگی میکند در دنیای مردگان, ایران · 20 سن دارد
کد امنیتی
پدرام
پسرسیزدهی
تشکرات داش پدی
 • دیروز, 5:56 ق.ظ
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
ببخش اگ بالوپرم دیگ زخمی شده
اگ سرم واسه دعوا درد میکنه
اگ کسی نمیفهمه چیه دردودلم
اگ خونوادم عشقم کردن هردو ول...
پسرسیزدهی
اونی ک شماره منو اینجا پخش کردی بالاخره پیدات میکنم دارم برات دختر خانوم
مهتاب
خوب کرده خخخ
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خیلی بدی
 • دیروز, 5:42 ق.ظ
 • ·
 • می پسندم
سام
زیاد جوش نزن آقا سینا
 • دیروز, 6:10 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
خخخخخخخ سینـا کیــه؟
 • دیروز, 6:14 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
سام
سینا نابغه
 • دیروز, 6:15 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
چــرا فکـ کـردی اونـ پسـره قیچـه؟
 • دیروز, 6:16 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
سام
یک جورایی مشکوک میزنه کامنت هاش یک جوریه
 • دیروز, 6:20 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خخخخ سینا کیه دیگ
 • 22 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
نـ اونـ پسـره لـاشیـ نـی یکـی دیـگه اس شـایـد بشنـاسیـش
 • دیروز, 6:21 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
سام
خب راهنمایی کن
 • دیروز, 6:23 ب.ظ
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
لاشیییییی منظورت دمنم یاسی
 • 22 ساعت پیش
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
شروعه تخریب من تقریبا چند سال میشه
حافظمو از دست دادم نمیدونم الان کجاستو چند سالشه جای حساسشه
از وقتی رفتی شد...
شهاب آنلاین هست
لایک...
 • 18 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
فدای تو دادا
 • 18 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
اون حرفا ک ب تو میزدم ب کی بگم
اون کارا ک باتو میکردم با کی کنم
عمتــ هسـ جاسـ
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خخخخ ن عمه هام نمیشع
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
دوس دختــرت
 • 23 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خخخخ کوکوجاس
 • دیروز, 5:41 ق.ظ
 • ·
 • می پسندم
صبـ کنـ چقـد هـولی
 • دیروز, 8:19 ق.ظ
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
چرا خبری نی اینجا ماشالا چقدم مدیر داره
ددی مــاشین نمیـده بـم میـگ اعتــمادی بم نــی
گــــــــریـــــــــــــه
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خخخخخ منم تا قبل اینک واسم بخره نمیداد یا من دزدی میبردم یا خودش میومد البته ی بار زدم ب درخت ولی دیگ رانندگیم خوب شد
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
ددی من میره دشوری سویچم با خودش میــبره
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
عوضـی اومد بزنــم پسـر غــوله
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
اگ لوکسه پسر داییم نمایشگاداره درستش کن ب بابات بگو باپسر داییم بحرفه ب قیمت خوب میفروشه واستون
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
نه ماشین خودمو دوس دیگ فوق یه دو سه هفته ماشین ندارم
بعدشم بابا تحریم ماشین میکنه
در کل اتفاق خاصی نمیوفته
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
2ooo رو چنده
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
فک کنم 2011 یا 2010 باشه
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
چ رنگیه یاسی
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
البـالـویی
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
خخخخخخخ میخاسی بیای ببینی
زدم به پسره عوضی ماشینش مرسدس بنز بود
پیاده شد داد کشید چیکار کردییی در حد مرگ ترسیده بودم گفتم خو حواسم نبود گف احمق حواست کجاس
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خیلی بیجا کرد عوضی ووووی مرسدس
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
یه هفته ای هنو کمرم خوب نشده عوضی واس همین میگم غول بود دیگ
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
دکتر نشون دادی ب بابات میگفتی زد عوضی غول بودنشو ب یاسی نشون میده
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
دکتر بردم گفت ضربه دیده و هیچی نیس بابامم شکایت کرده
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خخخخخ پ حسابی ریدی تو ماشینش حالا خودارو شکر خودت طوری نشده
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
عاوره بابا خودم مهم ترم خخخخخ
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
خسارتش از ماشین خودمم بیشتر شد
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
ایشالا ک چیزی نی فخد بیشتر مراقب خودت باش زودی خوب شه بجهنم خسارتش زیاد شده عوضی الاغ ب چ حقی زدتت ینی بوخودا اونجا بودما باماشین زیرش میکردم عوضی زوررشو ب ی دخدر نازن...
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
تنکســــ مــایـ فـــرند
 • 15 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
fadat azizam
 • 15 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
ولی خوجل بود
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
خخخخخ اونا 5 میلیاردیه ریدی تو ماشینش
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
اوه یســـــ
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
از باک بنزینش تا پایین اینش یه خط نقره ای افتاد
 • 14 مرداد, 1396
 • ·
 • می پسندم
پسرسیزدهی
بعد تو کبودی زیرچشو تاریی دید
انقد قدم زدم خیابون پاهاموبرید
بعدتوی خط صاف صاف روی نوار مغزی
بعدتو ی قلب باتری ...
پسرسیزدهی
نمایش بیشتر